Logowanie

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Nawigacja

Tyle minęło od Zlotu :

4424 dni

x

Organizator przewiduje uruchomienie kolejnego busa lub autokaru na poszczególne wycieczki w przypadku uzyskania minimum 20 osób/na poszczególne trasy po zajęciu w/w miejsc. W przypadku braku frekwencji osoby zgłoszone po informacji o braku wolnych miejsc , nie uzyskają świadczenia, kwota wpłat za wycieczki będzie zwrócona.

W związku z brakiem noclegów pod dachem informujemy, że zwrot kosztów za zapłacone noclegi odbywać się będzie na Zlocie lub po przesłaniu pisma do Organizatora o "zwrot poniesionych kosztów" ( pismo w załączniku ).

Wzór pamiątkowego stroju kolarskiego 52 Zlotu PTKol w Cesarce.
Strój kolarski można zmówić podczas wypełniania "Karty Zgłoszenia" na Zlot.
Cena koszulka 70 zł/szt. spodenki krótkie bez szelek 70zł/szt. bandamka 10 zł/szt.

Wzór pamiątkowego proporca 52 Zlotu PTKol w Cesarce.
Proporzec można zmówić podczas wypełniania "Karty Zgłoszenia" na Zlot.
Cena 15 zł/szt .

Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
im. Jana Czeraszkiewicza

 

Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK
im. H. Gintera
na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

 


Komandor zlotu  - Bogdan Krupiński

 

Przed przystąpieniem do wypełnianiem formularza elektronicznego prosimy przygotować odpowiednie dokumenty: dowód osobisty, legitymację PTTK, legitymację Przodownika, regulamin Zlotu, kalkulator itd. Po zarejestrowaniu i dokonaniu wpłaty wpisowego prosimy dosłać skan dowodu wpłaty na adres 52zlot@lktk.pl [ Do formularza >>]

Pobierz formularz, wypełnij pismem ręcznym po wypełnieniu zeskanuj i przyślij skan jako załącznik do listu email na adres 52zlot@lktk.pl. Po dokonaniu wpłaty wpisowego prosimy dosłać skan dowodu wpłaty na w/w adres.
[ Pobierz formularz >>]

 

Uczestnictwo w zlocie prosimy składać w formie tradycyjnej wypełniając wydrukowany formularz zgodnie z informacjam zawartymi w Regulaminie zlotu. I przesłać do nas pocztą tradycyjną wraz z kopią potwierdzenia wpłaty.

Pobierz formularza