Logowanie

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Nawigacja

Tyle minęło od Zlotu :

4424 dni

x

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem kwota wpisowego wpłaconego na 52 Zlot PTKol w Cesarce wpłacana po 30 kwietnia 2012r. wzrasta o 20 zł i nie daje gwarancji pełnych świadczeń zlotowych.

Przed przystąpieniem do wypełnianiem formularza elektronicznego prosimy przygotować odpowiednie dokumenty: dowód osobisty, legitymację PTTK, legitymację Przodownika, regulamin Zlotu, kalkulator itd. Po zarejestrowaniu i dokonaniu wpłaty wpisowego prosimy dosłać skan dowodu wpłaty na adres 52zlot@lktk.pl [ Do formularza >>]

Pobierz formularz, wypełnij pismem ręcznym po wypełnieniu zeskanuj i przyślij skan jako załącznik do listu email na adres 52zlot@lktk.pl. Po dokonaniu wpłaty wpisowego prosimy dosłać skan dowodu wpłaty na w/w adres.
[ Pobierz formularz >>]

 

Uczestnictwo w zlocie prosimy składać w formie tradycyjnej wypełniając wydrukowany formularz zgodnie z informacjam zawartymi w Regulaminie zlotu. I przesłać do nas pocztą tradycyjną wraz z kopią potwierdzenia wpłaty.

Pobierz formularza